Nový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Ty nejzásadnější se týkají důchodů a sociální karty. K 1. lednu se však mění také sociálně-právní ochrana dětí, minimální mzda, zákoník práce, podpora v neza- městnanosti nebo zákon o sociálních službách.

Zdroj informace: www.mpsv.cz, odkaz http://www.mpsv.cz/files/clanky/14215/tz_311212b2.pdf

Zdroj toho článku: e-Informační bulletin SKOK