Pokud budete žádat o PNP nebo příspěvek na auto, případně podávat odvolání je důležité si vyžádat ke komisi odborníka na PAS a pak, aby ve zprávě od psychiatra, psychologa byla věta v podobném znění. VÝSLEDEK TESTŮ INTELIGENCE OSTŘE KONTRASTUJE S PRAKTICKOU FUNKČNOSTÍ,KTERÁ JE NA ÚROVNI DÍTĚTE S MENTÁLNÍ RETARDACÍ. Pak se bude mít posudkář o co opřít. Přeji všem hodně štěstí.