Autorem článku je Petr Třěšňák, redaktor časopisu Respekt, v eseji se zamýšlí nad zrušením ranné péče, připravovanou vládou. Autor je otcem autistické dívky.
http://www.diakoniep13.cz/admin/files/esej-rana-pece.pdf
vyšlo v časopisu Respekt č.12, 21.-27.03., str. 78