Zde najdete tiskovou zprávu ke společné iniciativě ohledně upozornění na současnou situaci osob s PAS a jejich rodin v České republice v kontextu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.  „Žádost“ adresovanou Vládnímu výboru pro osoby se zdravotním postižením.