Veřejný ochránce práv JuDr. Otakar Motejl vydal tiskovou zprávu o stavu Řízení o příspěvku na péči s přihlédnutím na dlouhodobě neutěšený stav s plněním zákonných lhůt ze strany ČSSZ (revizních lékařů). Celá zpráva je zde.