RAIN MAN – spolek rodičů a přátel dětí s autismem působí od roku 2000 v Moravskoslezském kraji a sdružuje rodiče a odborníky pomáhajících profesí (pedagogy, vychovatele, ředitele speciálních mateřských, zvláštních, pomocných škol a sociálních zařízení, klinické i poradenské psychology, psychoterapeuty a sociální pracovníky), studenty ale i ty, kteří chtějí „jen“ přispět svými možnostmi lidem s poruchou autistického spektra ke zlepšení kvality jejich života.

RAIN MAN organizuje:

  • pravidelná setkání rodičů a dětí v klubovně v Ostravě
  • vzdělávací kurzy pro rodiče, pedagogy a psychology
  • terapie pro rodiny dětí s autismem
  • jednodenní akce pro rodiče s dětmi
  • víkendové rekondiční pobyty pro rodiny
  • účast na odborných konferencích a seminářích
  • zprostředkovává vzdělání a poradenství
  • poskytuje informace a kontakty