AUTISMUS

co je autismus a jak se projevuje

Autismus je podle klasické medicíny celoživotní postižení, které se objevuje v celém světě bez ohledu na pohlaví, barvu pleti či národnosti apod., což znamená, že jím jsou postiženi i občané České republiky.

Mezinárodní klasifikace nemocí řadí autismus pod pervazivní vývojové poruchy, které jedince provází po celý jeho život. Pervazivní vývojové poruchy jsou závažné duševní poruchy, které představují značný problém nejen pro samotného jedince a jeho nejbližší okolí, představují i problém zdravotní, sociální, vzdělávací a ekonomický.

Tyto poruchy vedou k podstatným omezením v životě postižených a k jejich odkázanosti na péči okolí. Některé formy této poruchy mohou vést až k naprosté neschopnosti vést vlastní samostatnou existenci.

Je důležité si uvědomit, že to, čemu říkáme autismus, se jeví jako složenina mnohých nemocí, která se navenek prezentuje podobnými symptomy. Z tohoto důvodu neexistuje jeden léčebný postup, který funguje pro jakéhokoliv autistu. Extrémní variabilita vyžaduje vysoce individualizovaný léčebný plán, kterého sestavení i pro jediné dítě může být monumentální úkol pro jakéhokoliv lékaře.

Magazín

Magazín je prostor, ve kterém vám RAIN MAN přináší praktické tipy pro život s autismem.

Seznamujeme vás s nejnovějšími postřehy, studiemi i školeními nebo legislativními změnami, které se týkají péče o osoby s autismem. Zůstaňte s námi v obraze o aktuálním dění v ČR i ve světě.

Klubovna RAIN MAN

Klubovna RAIN MAN funguje na pavlačovém principu a je otevřena celým rodinám autistů. Pro děti je připraveno několik profesionálně proškolených asistentek a místností vybavených terapeutickými pomůckami. Rodiny mohou v době pobytu snížit na minimum svou bdělost, relaxovat, diskutovat, vzdělávat se a radit se s ostatními.

Aktuálně

Pravidelně připravujeme akce pro rodiny s autisty – ať už se jedná o jednodenní výlety, nebo o pobytovky.

Jednou za čas u nás najdete také pozvánku i na semináře a školení pro rodiče autistů.

Podívejte se, co je u nás právě nového.

Setkávání

RAIN MAN umožňuje pravidelná setkávání dětí s autismem a jejich rodin v klubovně v Ostravě

Vzdělávání

Organizujeme vzdělávací kurzy pro rodiče autistů, ale také pro pedagogy a psychology

Terapie

Zprostředkováváme a organizujeme terapie pro děti s autismem a jejich rodiny

Poradenství

Zprostředkováváme vzdělávání a poradenství těm, kdo pečují o osoby s poruchami autistického spektra

Výlety

Organizujeme jednodenní akce a výlety pro rodiče s autistickými dětmi

Víkendovky

Pořádáme oblíbené víkendové rekondiční pobyty pro rodiny s autistickými dětmi

Semináře

Účastníme se odborných konferencí a seminářů a zprostředkováváme získané informace

Kontakty

Poskytujeme vám užitečné informace a kontakty, když nevíte, jak dál