EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílna uspořádala „Den otevřených dveří“, který se konal v nových prostorech U Jičínky 25. Leták