Průvodcovství rodin s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) v Ostravě

Dovolte mi, abych Vám představila novou aktivitu, která vznikla za přispění nadačního fondu Avast pod záštitou naší neziskové organizace MIKASA z.s.

Projekt nese název „Průvodcovství rodin s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS)“.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a rodiče dětí v situacích, které jsou pro ně zátěžové z jakéhokoli důvodu způsobeného zjištěním podezření nebo stanovenou diagnózou v oblasti poruch autistického spektra. Průvodcovství je projektem, který je připraven jak časově, informačně, tak také terapeuticky pojmout veškeré dotazy a potřeby rodičů a rodin v dané situaci. Přičemž jsou to právě blízcí dítěte, kteří mají největší vliv na možné zmírnění projevů nemoci a přípravou dítěte na socializaci do společnosti.

Projektové aktivity jsou pro uživatele nabízeny zdarma v rámci celého Moravskoslezského kraje. Sídlíme v Ostravě na adrese 1. máje 1526/66 v Moravské Ostravě, v projektu působí dva poradci a koordinátor.

Přikládáme letáček 1 a letáček 2

Mgr. Tereza Šimečková

Průvodce v projektu „Průvodcovství a síťování rodin s dětmi s autismem“

Tel. 725 937 789, email: simeckova@mikasa-detem.cz

MIKASA z.s.

www.mikasa-detem.cz

Podpora integrace pečujících osob na trh práce

Oddělení sociální rehabilitace NAUTIS vám nabízí možnost zapojení do projektu work.aut, který je zaměřen na podporu integrace pečujících osob na trh práce. 

Podmínky pro vstup do projektu:
– bydliště mimo hl. město Prahu,
– být v současné době v evidenci na Úřadu práce jako „uchazeč o zaměstnání“ nebo
– být takto veden jako „uchazeč o zaměstnání“ alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech.

Účastníkům bude bezplatně poskytnuta podpora v těchto oblastech:
– účast na vzdělávacích víkendech (na různých místech ČR),
– asistence pro vaše potomky po dobu vzdělávacích akcí,
– vyplácení příspěvku na jízdné na tyto akce,
– uhrazení ubytování a stravy na akcích,
– vzdělávací či rekvalifikační kurz dle vlastního výběru,
– podpora při hledání a nalezení zaměstnání včetně pracovní diagnostiky,
– mzdový příspěvku pro zaměstnavatele na dobu jednoho roku.

V případě zájmu a pro více informací kontaktuje koordinátorku Dominiku Hejzlarovou na: dominika.hejzlarova@nautis.cz

Noc kostelů 10. 6. 2016 v Novém Jičíně

Vážení a milí přátelé!
Srdečně Vás zveme na letošní Noc kostelů, která se koná v pátek 10.června od 18,00 hodin v modlitebně evangelické církve v Novém Jičíně.

18,00 hod. Koncert pěveckého souboru Harmonia – Hranice n.Mor.
(stará i současná duchovní hudba, černošské spirituály, písně z Taizé…)
20,00 hod. Na cestě – pásmo pantomimy v podání Jany Ungerové z Brna

Doprovodný program:
– jak nevidomí jezdí na kole (zážitková prezentace SONS)
– výstava fotografií ze života našeho sboru
– výstava o Bibli
– výstava obrázků
– taneční dílna na zahradě s děvčaty Kačovými
– bubenická dílna
– hry pro malé děti
– grilování a zábava na zahradě, pingpong….

v příloze

Více informací je v letáčku na této stránce

Jedná se o příležitost k setkání, rozhovoru i k návštěvě našeho sboru.

Děkuji, přeji hezký den
Pavel Prejda

Projekt na podporu rodin s dětmi v předškolním či mladším školní věku s PAS v Novém Jičíně

V rodinném centu Provázek byl spuštěn roční projekt na podporu rodin s dětmi v předškolním či mladším školní věku s PAS. Program je zcela zdarma, přesto na profesionální úrovni. Více zde (facebook)

Kontakt

Magda Jedličková

Magda Jedličková

Rodinné centrum Provázek

Bohuslava Martinů 4

741 01 Nový Jičín

tel. 725 210 051

magda@rodinne-centrum.cz

provazek@rodinne-centrum.cz

www.rodinne-centrum.cz

Prezentace kompenzačních pomůcek

JAK SE ŽIJE LIDEM S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM A JACÍ JSOU JEJICH KAŽDODENNÍ POMOCNÍCI?
Oblíknout, umýt se, najíst se. Pak nazout a zavázat boty, popadnout tašku, seběhnout schody, vběhnout do autobusu nebo naskočit do auta. Takhle nějak může vypadat běžné ráno každého z nás a mnoho z nás to bere jako samozřejmost. Co když to ale nejde. Přestavte si, že najednou nemůžete jen tak vyskočit z postele, sami se oblíknout, najíst, umýt, seběhnout schody a skočit do nejbližšího dopravního prostředku! Představte si, že Vám musí pomoci někdo další nebo dokonce i nějaký „technický pomocník.“

Speciálně pedagogické centrum, které poskytuje péči a široký okruh služeb dětem, žákům a studentům s tělesným postižením, jejich rodičům a školám – mezi něž kromě diagnostiky, podkladů pro vzdělávání či sociálně právního poradenství patří také poradenství týkající se právě kompenzačních pomůcek – tedy těch „pomocníků“, kteří lidem s postižením pomáhají – si Vás dovoluje pozvat na prezentaci kompenzačních pomůcek.

Speciálně pedagogické centrum je provozováno Střední, Základní a Mateřskou školou Pionýrů 2352, příspěvková organizace, Frýdek-Místek, jejíž historie vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami se datuje již do 70. let 20. století; škola je také nositelem řady ocenění a může se pochlubit úspěchy v soutěžích na mezinárodní úrovni.

Výstava si klade za cíl zprostředkovat návštěvníkovi maximum dostupných informací z oblasti kompenzačních pomůcek, didaktických pomůcek, a také technologií usnadňujících a napomáhajících začlenění osob s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním do běžného života a společnosti.
Nesporným přínosem prezentace je možnost nejen nabytí informací, ale zejména možnost předvedení či vyzkoušení vystavovaných pomůcek a konzultace s jejich výrobci, kteří mohou poskytnout doporučení přímo pro Vás.
Za tímto účelem byly osloveny renomované firmy s dlouholetou působností na českém trhu.
Vzhledem k počtu vystavovatelů považujeme připravovanou výstavu za významnou akci svého druhu.
Výstava svým zaměřením není určena pouze osobám s tělesným postižením, užitečné informace zde mohou načerpat i školy, ale i širší veřejnost.

Celá tato akce je realizována za subvence projektu Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
č.:CZ.1.07/1.2.00/14.0029

Bližší údaje jsou uvedeny v informačním letáku.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast.