Studium vs. invalidní důchod

Téma, které se hojně probíralo v klubovně, se stalo skutečností. Lidem postiženým autismem se studium po absolvování základní docházky nevyplácí! Aktuálním příkladem je případ slečny Ivony z Havířova, u níž snahu absolvovat vysokou školu i přes značné potíže ohodnotili úředníci odebráním invalidního důchodu. Podrobnosti v článku zde

Starší rodiče s postiženým dítětem – řešení.

STÁLE SPOLU
Rezidenční péče, červen 2010
Jak řeší problém stárnoucích rodičů a jejich dětí se zdravotním postižením
v Domově Laguna v Psárech
Narození dítěte se zdravotním postižením, jeho výchova a péče o něj, přináší pro
rodinu zcela nové povinnosti a starosti. Jejich množství je samozřejmě odvislé od
hloubky postižení, vždy ale znamená něco navíc, jedná-li se o rodinu, která je
zodpovědná a bere tento celoživotní úkol vážně. Mnohdy je narození zdravotně
postiženého dítěte důvodem k rozchodu rodičů a břímě všech povinností zůstává na
matce, v lepším případě jí z této složité situace pomáhá nejbližší rodina.
Tíhu náročných situací unesou jednotliví rodiče různě dlouho a je správné, že
vzniklo a stále vzniká mnoho občanských sdružení, nadací a soukromých institucí,
jež se snaží rodičům odborně pomáhat a radit, jak problémy řešit. Platí samozřejmě,
výchova dítěte s jakýmkoliv handicapem je nejkvalitnější v rodině. Je také nejlevnější
a splňuje všechny aspekty citové výchovy, ovlivňující po celý život výkony dítěte při
veškerých aktivitách a činnostech.
Smekám před rodiči, kteří se starali o své postižené dítě po celý život, až do
stáří. S postupujícím věkem však tito rodiče stále více přemýšlejí o tom, co s jejich
dětmi bude, když vážně onemocní nebo odejdou ze života a tyto úvahy se pro ně
stávají doslova „noční můrou“. Palčivé problémy spojené se stárnutím, jsme si
obzvlášť živě uvědomovali zejména na akcích Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením v Praze, kde se starší rodiče snažili získat co nejvíce
informací o umístění svého dítěte do našeho pobytového zařízení a o vše, co s tím
souvisí, nebo si rovnou domlouvali návštěvu. Snažili se řešit situaci, o níž věděli, že
přijde.
Naše myšlenka pomoci těmto rodičům časově zapadla do období příprav
projektu na přestavbu a dostavbu areálu II. Našeho Domova Laguna v Psárech.
Podařilo se nám do projektu včlenit další podlaží a připravit je pro nový typ služby:
společné bydlení rodičů seniorů a jejich dítěte s postiženích v 10 malých bytech
garsoniérového typu. Koncem roku 2004, kdy jsme otevírali areál II. Domova Laguna,
jsme se už pouze domluvili se svým zřizovatelem, jak novou službu zařadit. Nabízíme
ji od roku 2005.
Domov Laguna poskytuje v současné době podle zákona o sociálních službách
čtyři služby – denní stacionář, týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním
postižením a domov pro seniory. Samozřejmě, že náš domov neposkytuje služby všem
seniorům, ale pouze těm, kteří se starali celý život o své dítě s postižením a nyní
v důsledku pokročilého stáří, nebo nemoci, nemohou pečovat o sebe ani o svého
potomka. Tuto podmínku jsme uvedli i v definici cílové skupiny.
Jaký je o tuto službu zájem? Veliký, zájemci se hlásí z celé republiky. Mohli
bychom vybudovat dalších deset bytů a byly by okamžitě obsazené. Co nabízíme?
Totéž co pro klienty se zdravotním postižením: Mohou se účastnit aktivit v dílnách,
aktivit pohybových včetně pobytu v bazénu, celoživotního vzdělávání, kulturních akcí,
výletů, zájezdů, rekreačních pobytů – volba je pouze na nich. Rodiče si mohou dopřát
i dovolenou podle svých představ.
Co služba přináší a proč ji poskytujeme? Jsme přesvědčeni o tom, že zmírňuje a
snad i potlačuje tíživé myšlenky, jaká budoucnost čeká mé dítě, odejdu-li z tohoto
světa. „Přesazení“ starého člověka i člověka s mentálním postižením do nového
prostředí se neobejde bez prožívání velkého traumatu. K rozdělení obou však zcela
zákonitě dochází. Rodiče odcházejí do domova pro seniory, dítě mezi osoby
s mentálním postižením. A to přesto, že je mezi nimi opravdu velké a pevné pouto.
Vždyť prožili celý život v závislosti jeden na druhém.
Máte-li tedy možnost kdekoliv vytvořit podmínky pro poskytování této služby,
zkuste to! Mnoha starším lidem a jejich dětem s mentálním postiženým tím
nepochybně ulehčíte problémy v nejsložitějším životním období a nabídnete jim
službu, o kterou bude zájem stále větší.
Mgr. Jakub Adámek, ředitel Domova Laguna Psáry
zpravodaj ARPZPD ČR, o.s. –.září 2010