Současná situace osob s PAS a jejich rodin v ČR v kontextu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením a jejich rodiny přicházejí s vlastním návrhem, jak řešit svou obtížnou životní situaci

Seznam odborných lékařů

Speciální pedagogické centrum v Ostravě zpracovalo v roce 2009 seznam odborných lékařů, kteří mohou poskytnout odbornou pomoc pacientům s pervazivní vývojovou poruchou (autismus). Seznam byl zpracován v rámci působnosti Moravskoslezského kraje. Výběr specializací odpovídá požadavkům rodičů dětí s PAS, tj. psychiatrie, psychologie a neurologie.