Lidé se zdravotním postižením a jejich rodiny přicházejí s vlastním návrhem, jak řešit svou obtížnou životní situaci

Praha, 3. 6. 2014; Ve středu 4. června se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskuteční seminář „Koordinátor podpory“, na němž pořadatel semináře – Rytmus – Od klienta k občanovi, o.p.s. – představí návrh systémového řešení pro osoby se zdravotním postižením v oblasti sociální, s přesahem do oblasti školství a zdravotnictví. Seminář se koná pod záštitou Mgr. Petra Gazdíka, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Návrh systémového řešení je výsledkem společné práce rodičů osob s nejrůznějšími handicapy a také takzvaných sebeobhájců. „To jsou občané tohoto státu, kteří absolvovali kurz společnosti Rytmus – Od klienta k občanovi, o.p.s., a shodli se na tomto řešení jako na možnosti účinné první pomoci v těžké životní situaci. Zároveň je podle nás efektivním preventivním opatřením sociální exkluze osob se zdravotním postižením a jejich diskriminace,“ uvádí jménem pořadatele a předkladatelů návrhu Ing. Milena Němcová.

Realizace našeho návrhu zajistí:

– aby člověk s postižením zůstal součástí komunity

– efektivní zhodnocení vloženého času i financí všech zúčastněných nyní i do budoucna

– systémové řešení situace

– spolupráci napříč sektory zdravotnictví, školství a sociální práce

– prevenci diskriminace osob se zdravotním postižením

– aby Česká republika naplňovala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením.

Semináře se zúčastní rovněž zástupci ministerstva financí, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Rady vlády ČR pro lidská práva.

Program semináře a organizační podrobnosti:

Program:

· Zahájení – Mgr. Petr Gazdík

· Představení kurzu „Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením“

Mgr. Pavla Baxová

· Koordinátor podpory – prezentace návrhu systémového řešení

Mgr. Hana Kubíková, Ing. Milena Němcová, Martin Tomášek

· Příspěvky hostů – zástupců ministerstev

· Panelová diskuse

Čas konání: Středa 4. června 2014 v čase od 10:00 do 12:00 hodin, prezence registrovaných účastníků od 9:30

Místo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, místnost Státní akta,

vstup přes recepci na Sněmovní ulici č. 4, místnost se nachází v 1. patře.

Kontakt pro média: Ing. Milena Němcová, nemcova.milena@seznam.cz, 608 467 128

Rytmus – Od klienta k občanovi, o.p.s.

Rytmus, o.s. vznikl v roce 1994 s posláním umožnit lidem se znevýhodněním aktivně se začleňovat do běžného prostředí – v práci, ve škole, v místě bydliště. Od 14. ledna 2014 se stal obecně prospěšnou společností, více na www.rytmus.org

Profily přednášejících:

Mgr. Pavla Baxová – v sociálních službách pracuje od roku 1992. Podílela se na založení občanského sdružení Rytmus, pracovala jako vedoucí SPC Vertikála v Praze 6. Od roku 2000 je ředitelkou Rytmusu. Dlouhodobě se zabývá podporou rozvoje inkluzívních škol v České republice a aktivit na podporu začleňování osob se znevýhodněním do běžného života. Vystudovala FF UK.

Mgr. Hana Kubíková – matka 7 letého syna se vzácným genetickým postižením – Williamsovým syndromem, s dlouholetou praxí ve státní správě a samosprávě – Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo pro místní rozvoj. Vedoucí Výkonné rady občanského sdružení Willík – sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem, propagátor integrace a inkluze dětí s postižením do společnosti. Vystudovala PF UK.

Ing. Milena Němcová – matka dospělé dcery s kombinovaným postižením, od roku 2002 aktivní v neziskovém sektoru, autorka a realizátorka řady projektů pro osoby s PAS a jejich rodiny. Organizuje destigmatizační akce, spolupracuje s výzkumnými a vzdělávacími institucemi v Brně a Praze, podílí se na komunitním plánování. Usiluje o naplňování Úmluvy práv osob se zdravotním postižením. Je členkou TESSEA, ustavujícího výboru platformy Naděje pro autismus a JDI. Vystudovala FMV VŠE.

Martin Tomášek – mladý muž s těžkým zdravotním postižením, aktivně se zabývá tvůrčím psaním. Absolvoval kurzy společností QUIP a Rytmus, konkrétně Plánování zaměřené na člověka, Podpora řízená jednotlivcem a také Jak se stát obhájcem lidí s postižením. Ve volném čase se věnuje hudbě, literatuře, hraje šachy, miluje procházky, koně a psy. V pozici sebeobhájce vystupuje od roku 2011 ve spolupráci s občanským sdružením Balanc – Společností pro vyrovnávání příležitostí.