Makléřem se člověk s autismem nikdy nestane

22.6.2014 13:33

Analýzu finančního trhu Vám ale udělá s radostí. …. tato slova jsme si vypůjčili z prezentace člověka s Aspergerovým syndromem (jedna z forem poruch autistického spektra), se kterou vystoupil v rámci setkání na téma „Autismus a práce – zaostřeno na zaměstnavatele“.

Setkání, na kterém vedle českých zástupců vystoupili i kolegové z neziskových organizací z Velké Británie, Maďarska a Slovenska, pořádala 12. – 13. 6. 2014 Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha v prostorách Raiffeisenbank v City Tower na Praze 4.

Účastníky a současně aktéry jednání tvořili zaměstnavatelé, zástupci veřejné správy, neziskové organizace a lidé s autismem a jejich rodiče. V průběhu dvou dní měly tyto skupiny možnost navzájem si nahlédnout do karet.

A co ukázaly odkryté karty účastníků ve hře „o práci“?

Třeba to, že lidé s autismem mají opravdu velké problémy působit na přijímacích pohovorech sebejistě, nedělají jim ale taky moc dobře běžné sociální situace typu ranního tlachání v kuchyňce. Vyložená noční můra se pak pro ně skrývá pod heslem team-building. Pokud bychom chtěli přejít do serioznější roviny, pak neúspěchy při hledání práce jim přináší více než kterékoliv jiné skupině lidí ve společnosti pocity frustrace, vlastní nedostatečnosti a beznaděje. Provedené průzkumy hovoří jasně – podle světových statistik nemají minimálně čtyři lidé s autismem z pěti stálé pracovní místo.
Zástupci z řad zaměstnavatelů na druhé straně poukázali na to, že při zaměstnávání lidí se zdravotním postižením jim často schází operativní a efektivní servis jak při hledání vhodných kandidátů, tak i poté, kdy přijde běžná pracovní rutina.

Od zástupců veřejného sektoru ČR jsme v průběhu setkání průběžně dostávali zpětné vazby, které na jedné straně některým odvážným nápadům trochu přistřihovaly křídla, na druhé straně ale pomáhaly držet směr úvah účastníků v realistické rovně. Za to jsme velmi rádi a účastí kolegů z Úřadu práce a MPSV (ČSSZ) si velmi vážíme.

Prezentované příklady dobré praxe z fungování neziskových organizací v ČR i zahraničí ostatním účastníkům jasně demonstrovaly, že hru o práci pro lidi se zdravotním postižením mohou vyhrát jen týmy, kterým se podaří umístit vhodného zaměstnance na vhodnou pracovní pozici a s vhodnou podporou. Záleží jen na neziskových organizacích, nakolik obstojí v pozici spolehlivého průvodce pro zaměstnance i zaměstnavatele na této cestě. Všichni účastníci se také shodli, že v každodenním pracovním kontaktu není pro pracovní kolektiv podstatné, jak přesně zní diagnóza jejich kolegy. Důležité je naopak mít co nejpřesnější informaci o tom, jaké jsou jeho specifické potřeby, co mu vadí a jak ho nejlépe podpořit.

APLA Praha návrhy a doporučení z jednotlivých setkání, která organizuje v rámci projektu “Společně to zvládneme”, pečlivě zaznamenává. Více jak po roce trvání projektu, který je realizovaný ze zdrojů ESF a rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, se domníváme, že nastal pravý čas tyto návrhy konkretizovat a následně je předložit zástupcům veřejné zprávy a politiků k projednání. Věříme, že alespoň část z nich nezanechá stopu jen na papíře či elektronických nosičích jejich adresátů. Snaha zlepšit postavení lidí s autismem na trhu práce je ostatně i jednou z priorit, kterou se aktuálně zabývá organizace Autism-Europe, tj. organizace, která je současně partnerem APLA Praha v tomto projektu. Pokud se nám nepodaří situaci změnit, zůstanou lidé s autismem bohužel i nadále na úplném konci řady nezaměstnaných, a to nejenom v rámci celkové populace, ale i mezi lidmi se specifickými potřebami.

A to by byla škoda. Protože člověk s autismem Vám analýzu finančního trhu udělá s radostí…

Simona Votyová