Příspěvky handicapovaným nelze podle veřejného ochránce práv Pavla Varvařovského škrtat ani krátit jen po zhodnocení motoriky postižených. Část lidí sice úkony, jako je příjem stravy, technicky a svalově zvládne, to však neznamená, že jsou titíž lidé vždy schopni jíst samostatně a bez kontroly. Posudkoví lékaři by proto měli hodnotit i psychické hledisko, uvedl Varvařovský v závěrečné zprávě za rok 2011. Na ombudsmana se kvůli příspěvku na péči obrátila matka autistického chlapce. Čtěte více ze zdroje:

Zdroj: http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/ombudsman-prispevky-na-peci-nelze-kratit-jen-podle-motoriky-464561