Sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny – vysvětlení pojmů v předpisech MPSV

možnost pro absolventy škol, kteří nejsou umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce