Zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Ten kdo má dítě již starší, tak tento krok již možná řešil, či bude řešit, pokud je na tom jeho dítě mentálně tak, že není zcela zodpovědné za své skutky. Mi samé se do toho moc nechtělo a tak jsem na soud vyrazila přesně po synových 18 narozeninách. A teď se držte. Žádost jsem podala 10.10.2008. Syn byl zbaven způsobilosti v 01.2010. Dnes je 04.05.2010 a dosud nemá opatrovníka, i když jsme o něj žádali automaticky, dosud mu nebyl přidělen. Je to zvláštní mezidobí. On je zbaven svéprávnosti, ale nikdo za něj nerozhoduje.
http://www.ceskatelevize.cz/program/10252561405.html?deid=3772&sekce=6&clanek=1876

Pro všechny, které to teprve čeká a tápou v této oblasti jsem se rozhodla sepsat pár rad, které ochotně doplním, po Vaší další zkušenosti.

1. Žádost se podává u soudu a žádat o zbavení způsobilosti můžete již od 15let věku dítěte. Můžete zažádat o zbavení částečné, kdy dítěti ponecháte určitou možnost  jeho rozhodování.

2. Dítěti je ustanoven soudem jeho soudní obhájce, státem placený.Ten se s dítětem setká, aby zjistil, zda nedochází k tomu, že se někdo neoprávněně snaží zbavit svéprávnosti. Tento soudní obhájce pak zastupuje práva našeho dítěte u soudu.

3. Byli jsme vyzváni dostavit se k soudu, aby p. soudkyně viděla syna a rozhodla o dalším kroku.

4. Byla ustanovena lékařka psychiatryně, se kterou jsme si domluvili schůzku a která vyšetřila našeho syna, sepsala obsahlou zprávu.

5. Byli jsme znovu pozváni k soudu, kde se za 15 minut rozhodlo o úplném zbavení svéprávnosti mého syna.

6. Až Vám přijde  Rozhodnutí o zbavení způsobilosti, zajděte si ještě na soud a nechte si ho potvrdit (dají Vám na tento dokument razítko) a tímto  teprve vše stvrdíte právní mocí.

7. Tento dokument nikdy nedávejte z ruky.