Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postižením

Publikace je určena osobám se zdravotním postižením, jejich rodinným příslušníkům, pracovníkům působícím v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví a je také vhodnou pomůckou pro studenty škol se sociálním zaměřením.
Publikaci lze buď objednat na níže uvedeném kontaktu a nebo osobně vyzvednout na sídle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR u pí. Veinlichové.
Objednávky přijímáme na e-mailové adrese:
m.kubickova@nrzp.cz
i na telefonním čísle 266 753 421.

Cena publikace je 100,- Kč za kus.