Pomoc a podpora při integraci dětí s mentálním postižením do běžných ZŠ

Nabídka sdružení Rytmus Praha: Uvítali byste podporu pro Vaše dítě a jeho okolí při vyučování? Info zde