Chráněné bydlení pro zdravotně postižené klienty

V Novém Jičíně byly v r. 2010 zprovozněny 2 objekty pro chráněné bydlení. Více v následujících reportážích:

http://www.infoportaly.cz/novojicinsko/novy-jicin/4976-chranene-bydleni-v-ziline-je-dokoncene-privita-15-klientu

http://www.infoportaly.cz/novojicinsko/novy-jicin/5303-na-novojicinske-ulici-slovanska-vzniklo-chranene-bydleni