Prezentace kompenzačních pomůcek

JAK SE ŽIJE LIDEM S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM A JACÍ JSOU JEJICH KAŽDODENNÍ POMOCNÍCI?
Oblíknout, umýt se, najíst se. Pak nazout a zavázat boty, popadnout tašku, seběhnout schody, vběhnout do autobusu nebo naskočit do auta. Takhle nějak může vypadat běžné ráno každého z nás a mnoho z nás to bere jako samozřejmost. Co když to ale nejde. Přestavte si, že najednou nemůžete jen tak vyskočit z postele, sami se oblíknout, najíst, umýt, seběhnout schody a skočit do nejbližšího dopravního prostředku! Představte si, že Vám musí pomoci někdo další nebo dokonce i nějaký „technický pomocník.“

Speciálně pedagogické centrum, které poskytuje péči a široký okruh služeb dětem, žákům a studentům s tělesným postižením, jejich rodičům a školám – mezi něž kromě diagnostiky, podkladů pro vzdělávání či sociálně právního poradenství patří také poradenství týkající se právě kompenzačních pomůcek – tedy těch „pomocníků“, kteří lidem s postižením pomáhají – si Vás dovoluje pozvat na prezentaci kompenzačních pomůcek.

Speciálně pedagogické centrum je provozováno Střední, Základní a Mateřskou školou Pionýrů 2352, příspěvková organizace, Frýdek-Místek, jejíž historie vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami se datuje již do 70. let 20. století; škola je také nositelem řady ocenění a může se pochlubit úspěchy v soutěžích na mezinárodní úrovni.

Výstava si klade za cíl zprostředkovat návštěvníkovi maximum dostupných informací z oblasti kompenzačních pomůcek, didaktických pomůcek, a také technologií usnadňujících a napomáhajících začlenění osob s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním do běžného života a společnosti.
Nesporným přínosem prezentace je možnost nejen nabytí informací, ale zejména možnost předvedení či vyzkoušení vystavovaných pomůcek a konzultace s jejich výrobci, kteří mohou poskytnout doporučení přímo pro Vás.
Za tímto účelem byly osloveny renomované firmy s dlouholetou působností na českém trhu.
Vzhledem k počtu vystavovatelů považujeme připravovanou výstavu za významnou akci svého druhu.
Výstava svým zaměřením není určena pouze osobám s tělesným postižením, užitečné informace zde mohou načerpat i školy, ale i širší veřejnost.

Celá tato akce je realizována za subvence projektu Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
č.:CZ.1.07/1.2.00/14.0029

Bližší údaje jsou uvedeny v informačním letáku.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast.