Vedení deníku k příspěvku na péči

Vážení přátelé,

v souvislosti s jednáním poskytovatelů sociálních služeb informoval pan ministr, že vydal pokyn Úřadu práce, aby při každé návštěvě klienta na ÚP, byl příjemce příspěvku na péči požádán, aby prokázal využívání příspěvku na péči na poskytování služeb. To znamená, že každý příjemce příspěvku na péči by si měl vést deník, ve kterém velmi stručně napíše úkony, které mu osoba poskytující péči poskytla a jakým způsobem byla provedena úhrada za tuto službu. U rodinných příslušníků je nezbytné mít alespoň výčet služeb, které jsou prováděny. Způsob platby asi není tak důležitý, neboť je zřejmé, že rodinný rozpočet je společný. Pokud je péče poskytována jinou osobou, v takovém případě je nezbytné, aby byl zřejmý i způsob platby za službu.

Vážení přátelé,

Považuji za důležité, abyste tyto věci si dali urychleně do pořádku, neboť úřady práce tuto činnost začnou vykonávat.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Tel:  266 753 421
mob: 736 601 561

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Partyzánská 7
170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ:  708 564 78
www. nrzp.cz