Karta sociálních systémů

Od Července roku 2012 zahájí Úřady práce vydávání platebních karet sociálních systémů, které v případě příjemců dávek s přiznanými výhodami TP, ZTP a ZTP/P budou rovněž opatřeny tímto označením a fotografií držitele tohoto označení. Karta tedy bude sloužit i jako průkaz opravňující k využívání mimořádných výhod z toho vyplývajících. Kartu si musí převzít každý příjemce dávek, vyjma důchodových a nemocenských, pokud nechce o tyto dávky přijít. Tento systém má přinést zjednodušení výplat a zamezení zneužívání dávek. Nakolik se tato přání autorů zákona podaří zrealizovat, ukáže čas. Nicméně už nyní panují velké pochybnosti o účelnosti a hospodárnosti tohoto systému.

Platební funkce umožní příjemci sKartou platit v obchodech nebo vybírat hotovost z bankomatů České spořitelny i všech dalších bank. Prostředky bude možné si bezplatně převést na svůj vlastní účet… sKarta bude plnohodnotnou platební kartou se všemi jejími funkcemi, obchodníci ji budou tedy bez problémů přijímat.
(Ze stránek MPSV)

Vzniká zde paradox v případech, kdy někteří příjemci dávek nebudou schopni vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu platební funkce karty využít a nelze ani vyloučit riziko zneužitelnosti karty neoprávněnou osobou. Pro tyto případy je možno na Úřadu práce požádat o vydání karty bez platební funkce.

Česká spořitelna vydá sKartu vždy dle požadavku Úřadu práce ČR. Osoba nezpůsobilá k právním úkonům nebo osoba s postižením bude mít kartu, která je bez platební funkce. Taková karta bude obsahovat pouze informaci o postižení apod. (půjde o průkaz osoby zdravotně postižené) a zákonný zástupce (rodič, opatrovník) dostane  kartu s platební funkcí a bude nakládat s prostředky.
skontakt.cz

Další možnost nabízí Národní rada osob se zdravotním postižením, jejiž výzvu citujeme:

Vážení přátelé,

Úřad práce oznámil, že karty sociálních systémů, tzv. S-karty, budou postupně vydávány od července letošního roku. Pravděpodobně budou nejprve poskytovány ve větších městech a teprve později budou poskytovány občanům v menších místech.

NRZP ČR nikdy nesouhlasila, nesouhlasí a nebude souhlasit se zavedením těchto S-karet. Nepřináší žádnou hodnotu navíc pro lidi se zdravotním postižením, naopak jim mohou řadu věcí znepříjemnit. Považujeme kartu sociálních systémů pouze za peněžní produkt, který má přinést zisk bankám a případně těm, kteří prosadili tuto myšlenku.

Zákon jednoznačně stanoví, že každý občan, který potřebuje nějakou sociální dávku, musí zároveň být držitelem této S-karty. To znamená, že pokud by si někdo nevyzvedl kartu sociálních systémů, tak mu nebudou poskytovány dávky. Jedná se o všechny dávky kromě dávek nemocenských a důchodových, které nebudou zatím poskytovány prostřednictvím S-karty. Je důležité, abychom si všichni uvědomili, že jakmile budeme vyzváni příslušným pracovištěm Úřadu práce, že si máme vyzvednout kartu sociálních systémů, abychom tak neprodleně učinili. Na této kartě bude zároveň poznamenáno, zda držitel karty mám přiznanou průkazku TP, ZTP nebo ZTP/P a bude zde uveden symbol osoby neslyšící, případně nevidomé.

Vážení přátelé,

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyzývá všechny občany, kterým bude přiznána karta sociálních systémů, aby ji nevyužívali jako bankovní kartu! Může to do budoucna přinést řadu komplikací. Zákony č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v § 19, odst. 3 a dále zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v § 58, odst. 3 stanoví, že držitel karty si sám určí způsob výplaty dávek. Proto vám všem doporučujeme, abyste při přebírání karty sociálních systémů na vašem Úřadu práce zároveň odevzdali následující prohlášení:

„Žádám, na základě § 19, odst. 3, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a odst. 3, § 58, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, aby dávky pro osoby se zdravotním postižením, které pobírám a dávky státní sociální podpory, které pobírám, byly trvale odesílány poštovní poukázkou na moji adresu.“ Pokud budete chtít dostávat peníze na Váš účet, tak místo poštovní poukázky napíšete číslo vašeho bankovního účtu. Toto prohlášení je potřeba podepsat a napsat datum a adresu. Na základě tohoto prohlášení vám musí být peníze poskytovány stejně jako doposud. To znamená buďto poštovní poukázkou nebo na váš bankovní účet.

Pokud by se příjemci dávek setkali s neochotou Úřadu práce přijmout toto prohlášení a jednat podle něho, je nezbytné se okamžitě obrátit na poradnu NRZP ČR, e-mail: poradnanrzp@nrzp.cz, tel.: 266 753 427.

Přeji Vám všechno dobré

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Tel:  266 753 421
mob: 736 601 561

——————————————————————————–

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Partyzánská 7
170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ:  708 564 78
www. nrzp.cz