S-KARTA pro autisty

Obří projekt Ministerstva práce a sociálních věcí je v plném pohybu a je zřejmé, že systém sociálních karet se rodinám s autisty, kteří berou příspěvek na péči nebo na provoz motorového vozidla, nevyhne. Díky nejrůznějším tematickým diskuzím i oficiálních vyjádření na intenetu jak kladných tak i záporných se nelze vyhnout domněnce, že ani ministerští úředníci nemají zcela jasno, jak to ve finálním stavu bude vlastně fungovat. Nicméně už dnes je možné říci s jistotou, že veškeré peníze určené z rozpočtu MPSV na sociální dávky v souladu s tímto projektem budou převáděny na účty České spořitelny. A to bez ohledu na to, jakým způsobem následně budou klientovi převedeny. A v tom nám může mnohé napovědět Sazebník cen S-služeb ČS. Předně upozorňuji ty, kteří počítají, že si nechají (nadále) částku posílat formou poštovní složenky, že v tomto ceníku není zmíněná služba uvedena. Jedná se totiž ryze o komerční službu, dle aktuálního ceníku České pošty 22,-Kč za jedno odeslání. Způsob trvalým převodem z účtu na účet lze rodinám s autisty jednoznačně doporučit jako nejvýhodnější způsob zabezpečit peníze a logicky bych předpokládal ihned po zadání trvalého příkazu si nechat zablokovat platební funkci S-karty. Pak byste ji mohli s klidným srdcem svěřit coby obyčejný kus plastu svému autíkovi, aby mohl nadále prokazovat nároky na slevy, vyhrazené parkování, a jiné výhody. Jenže v Oficiálních podmínkách ČP ve stati 11.2 Ztráta, odcizení… blokace SKarty je služba blokace karty zmiňována výhradně v souvislosti se vznikem situace neautorizovaného použití karty (ztráta, zablokování, apod.). Předat autíkovi identifikační kartu ZTP s platební funkcí a vědomím, že ji nelze zneužít bez znalosti PIN kódu, je značně naivní představa. PIN kód je pouze jeden z více bezpečnostních opatření, jak ostatně ČS ve svých podmínkách uvádí. S-Karta  při předání dle vyjádření ČS je obvykle zablokována a to nejen na platební ale i na identifikační funkci. K odblokování je nutné použít platební terminál. A aby toho nebylo dost – kartu musí oprávněný uživatel podepsat na zadní straně a nikoliv hůlkovým písmem!

Zřejmě jediným řešením je na kontaktním místě ÚP požádat o vydání karty pro osobu nezletilou nebo dospělou a nesvéprávnou. Česká spořitelna na žádost ÚP vydá osobě nezpůsobilé k právním úkonům nebo osobě s postižením kartu, která je bez platební funkce. Taková karta bude obsahovat pouze informaci o postižení apod. (půjde o průkaz osoby zdravotně postižené) a zákonný zástupce (rodič, opatrovník) dostane S-Kartu s platební funkcí a bude nakládat s prostředky. U karet, které jsou určeny držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, je nutné, aby příjemci dodali na úřad práce svoji 1 barevnou fotografii pasového formátu (rozměr 17,888×23 mm, bez tmavých brýlí s výjimkou nevidomých, v čelním pohledu, ne starší 2 roky), která bude na kartě uvedena. Tito příjemci budou o nutnosti dodání portrétní fotografie informováni úřadem práce (způsob a termín předání fotografie bude dohodnut dle konkrétní situace a možností). Bez fotografie nemůže být speciální karta vyrobena. Kdy si klient může svou kartu převzít na příslušném úřadu práce mu bude poté sděleno v dopisu s výzvou k vyzvednutí karty.  www.skontakt.cz