Adventní benefiční koncert v Novém Jičíně na podporu občanského sdružení RAIN MAN

Dne 02. 12. 2012 se v 17:00 uskutečnil adventní benefiční koncert, který organizuje farní sbor Českobratrské církve evangelické. Výtěžek koncertu ve výši 8 685 Kč bude určen na podporu občanského sdružení RAIN MAN, které se na koncertu prezentovalo. Děkujeme všem dárcům. Plakát