Webový portál sociálních služeb Ostrava byl spuštěn 1. února 2013

Magistrát města Ostravy informuje (Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit –  Oddělení koncepce a rozvoje sociálních služeb):

Na novém webovém portálu naleznete pravidelně aktualizovaný přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit organizací, jejichž činnost je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Webový portál je dalším z výsledků dlouhodobé spolupráce zástupců města a organizací působících v sociální oblasti.  Veškeré aktivity komunitního plánování jsou směrovány ke zvyšování dostupnosti a optimalizaci sítě sociálních služeb, a to s ohledem na potřeby občanů a finanční efektivnost (proces komunitního plánování je v období od září 2012 do srpna 2014 financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu).

Věříme, že se portál stane praktickou pomůckou při hledání řešení obtížných životních situací a poskytne ucelený přehled o nabízených sociálních službách v našem městě. Další informace o poskytovatelích sociálních služeb a souvisejících aktivit a o procesu komunitního plánování v Ostravě naleznete na internetových stránkách www.kpostrava.cz a www.ostrava.cz.