Odkazy na platné předpisy v posudkové praxi

Žádost o směrnici, která pojednává o posuzování zdravotního stavu – Metodický pokyn pro postupy posudkových komisí MPSV při posuzování zdravotního stavu pro účely opravných řízení ze dne 5. 12. 2013 č. j. 2013/77855 -722, v platném znění.

Dále bylo vydáno několik dalších vnitřních předpisů:

– jeden pro PK MPSV – metodický pokyn pro posudkové komise MPSV „Posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči“ z 27. 10. 2014;

– tři výklady pro celou LPS, tedy včetně PK MPSV:

●„Posuzování stupně závislosti pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

znění pozdějších předpisů“ z 27. 2. 2012,

● „Posuzování zdravotního stavu pro účely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů“ z 27. 2. 2012,

● „Posuzování invalidity pro účely důchodového pojištění“ z 27. 2. 2012.