Spolek APLA Praha mění právní formu a název na Národní ústav pro autismus, z.ú.

Sdělení: APLA Praha, střední Čechy, o.s.  změnila svou právní formu a název – od 5.11.2015 na základě rozhodnuti o transfomaci používáme název Národní ústav pro autismus, z.ú. – jak z nazvu samotného vyplývá, právní forma je ústav, ostatní údaje (sídlo, IČ … zůstavají v platnosti). Název v běžné komunikaci zkracujeme na NAUTIS, naše  webové stránky jsou www.nautis.cz – vice zde: http://www.praha.apla.cz/spolek-apla-praha-meni-pravni-formu-a-nazev-na-narodni-ustav-pro-autismus-z-u.html