Transformace institucionální (ústavní) péče o osoby se zdravotním postižením v péči komunitní představuje zásadní změny v postojích a přístupech k lidem s postižením nejen od pracovníků v sociální oblasti, ale i lidí z celého spektra společnosti. Cílem sborníku, který vydalo MPSV, je zprostředkovat zkušenosti těch, kterým se takové změny podařily. Sborník je k dispozici na odkazu http://www.mpsv.cz/files/clanky/14688/Sbornik.pdf.

Zdroj: e-Informační bulletin SKOK pro organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti, XII. ročník