Sborník: Transformace ústavní péče o osoby se zdravotním postižením

Transformace institucionální (ústavní) péče o osoby se zdravotním postižením v péči komunitní představuje zásadní změny v postojích a přístupech k lidem s postižením nejen od pracovníků v sociální oblasti, ale i lidí z celého spektra společnosti. Cílem sborníku, který vydalo MPSV, je zprostředkovat zkušenosti těch, kterým se takové změny podařily.

Zdroj: e-Informační bulletin SKOK pro organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti, XII. ročník