Víte, ve kterých právních předpisech ČR v oblasti školství je zmínka o autismu?

Zde naleznete platnou legislativu České republiky věnující se autismu k datu 9. 12. 2009. Ve vybraných paragrafech právních předpisů je problematika autismu zvýrazněna podtržením a tučným označením slova autismus. Informace budou postupně doplňovány

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon (Zákon č. 561-2004 Sb. školský zákon)

Zákon řeší předškolní, základní, střední, vyšším odborné a jiné vzdělávání v českém školství včetně dětí se zdravotním postižením i autismem (možnost zřízení funkce asistenta).

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí se speciálními potřebami

Vyhláška se zabývá vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a rozvádí podrobněji výše uvedený zákon.

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských zařízeních

Vyhláška hovoří o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. Uvádí se zde možnost vzdělávání dětí s autismem v přípravném stupni základní školy speciální před zahájením školní docházky

Plné znění předpisů lze vyhledat na: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place a to tak, že do kolonky vyplníte číslo předpisu (např. 561/2004)

Směrnice a metodiky Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže: