Projekt-podnikatelka

Projekt „PODNIKATELKA“ je zaměřen na cílovou skupinu konečných příjemců, kterou tvoří ženy, které začínají podnikat, nebo by podnikat chtěly, ale stále z různých důvodů váhají. Společnost tyto ženy velmi potřebuje. Jde o skupinu silně motivovanou, která jen čeká na své uplatnění, jen co k tomu dostane příležitost. Mnohé z nich se nemohou prosadit jen proto, že jsou přetěžovány rodinnými povinnostmi, zejména péčí o děti či další závislé osoby. Jsou tak značně znevýhodněny oproti mužům. Tento projekt myslí právě na ně. Budou mít hrazeno nejen cestovné, ale dostanou i příspěvek na péči o děti či jiné závislé osoby.

Já sama jsem se před 2 lety zůčastnila podobného projektu a chtěla bych Vám říci, že všechny slova dole napsané vypadají strašně důležitě, těžce, že při čtení si říkáte, to je na mne moc složité, být Vámi vůbec bych se toho nezalekla. Kurz je určen právě pro Vás, vrátíte se na chvíli do školních lavic, získáte nové vědomosti, přehled a z kurzu již vylezete se zcela jiným nadhledem, sebevědomější. Zda pak budete podnikat, či ne, bude jen na Vás, kurz Vám ale ukáže cestu, kterou byste mohly využít buď hned, nebo někdy v budoucnosti, mnoho věcí využijete i v běžné praxi. Navíc celý kurz je zdarma.
Tuto nabídku jsem pro Vás milé dámy nalezla 10.12.2009 v Mladé Frontě a pak na stránkách http://www.poe-educo.cz/projekty/projekty-eu/operacni-programy-2007-2013/lidske-zdroje-a-zamestnanost/projekt-podnikatelka.aspx

» TERMÍNY PROJEKTU PODNIKATELKA

Základní cíle
odstranit nerovnosti v postavení žen a mužů,
využít potenciál žen,
naučit ženy podnikat,
sladění profesního a rodinného života,
bezplatné poradenství.
Obsah kurzu
Podnikatelské minimum (120 hodin) – sestavení podnikatelského záměru, ekonomika malé a střední firmy.

Obhajoba podnikatelského záměru (5 hodin).

Délka kurzu
Teoretická část celkem 120 hodin
Obhajoba podnikatelského záměru 5 hodin
Celkem 125 hodin

Učební plán kurzu – témata
Podnikatelské minimum – rekvalifikace
Ekonomické prostředí podnikání – charakteristika současného systému, specifikace ekonomických jevů, stavů a procesů v současné ekonomice, chování podnikatelů a spotřebitelů v podmínkách současné ekonomiky.

Právní aspekty podnikání – právní postavení podnikatelských subjektů, formy podnikání, občanskoprávní a obchodně právní vztahy (výklad živnostenského, občanského a obchodního práva).

Účetnictví podnikatelky – ekonomicko-právní aspekty vedení účetnictví a daňové evidence, účetní doklady, účetní knihy, techniky a formy vedení účetnictví a daňové evidence, zachycení hospodářských operací (zachycení pohledávkových a závazkových vztahů) v účetnictví, účetní výkazy.

Pracovně právní vztahy podnikatelky – ekonomické, právní a daňové aspekty pracovně právních vztahů:

pracovní smlouvy, forma a charakter pracovní smlouvy, sjednaná doba trvání, druhy smluv podle druhů činnosti, dohody o hmotné odpovědnosti,
součinnost s úřady práce, nahlašování volných míst,
součinnost s orgány sociálního zabezpečení, přihlašování a odhlašování pracovníků, vedení potřebné evidence,
mzdy, druhy, složky a formy, mzdové tarify, minimální mzda,
pojistné na sociální zabezpečení, SVP a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
zdravotní všeobecné pojištění,
nemocenské pojištění pracovníků.
Daňový systém – charakteristika daňového systému v ČR a jeho dopady na hospodaření podnikatelky, přímé a nepřímé daně, daň z příjmu a z přidané hodnoty, ostatní přímé daně (daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti, daň spotřební, daň silniční).

Náklady, kalkulace a ceny – klasifikace a určování nákladů, stanovení kalkulací a rozpočtu, metodika tvorby cen, cenová politika a cenová strategie.

Financování podnikatelských záměrů – finanční zdroje, jejich druhy, likvidita, potřeba finančních zdrojů v podnikatelské činnosti, platební a zúčtovací styk při soukromém podnikání, výhody a nevýhody jednotlivých účtů, úvěry od bankovního a nebankovního sektoru, podnikatelské záměry, jištění úvěrů, sankce, programy státní podpory drobného podnikání.

Marketing

definice marketingu a seznámení s jeho funkcí, koncepcí a filosofií,
marketingová politika, strategické plánování, kontrola, marketingový výzkum,
strategie a ovlivňování výrobní politiky,
marketingový průzkum a informační systémy,
segmentace trhu, stanovení cílů a strategie na trhu,
marketingový průzkum v terénu, zaměřený na předpokládanou vlastní výrobu či nabízené služby.
Zpracování vlastního podnikatelského záměru – seznámení s obsahem a formou podnikatelského záměru, úloha osobnosti podnikatelky, řízené konzultace nad specifikou jednotlivých podnikatelských záměrů a sestavením plánu cash-flow.

Obhajoba podnikatelského záměru v délce 5 hodin/kurz před zkušební komisí. Po úspěšném absolvování projektu obdrží absolventka osvědčení o rekvalifikaci „Podnikatelské minimum“. Podnikatelský záměr s osvědčením bude východiskem pro veškerý další postup při jednání s úřady či bankovním sektorem začínající podnikatelky.

Poradenství pro začínající podnikatelky
Bezplatné ekonomické poradenství ½ roku po ukončení rekvalifikace.

Velikost skupiny
8 osob/kurz, splňujících podmínku cílové skupiny.

Cena
Projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cestovné posluchačů
Cestovné je plně hrazeno projektem na základě prokázání oprávněných přiměřených nákladů, spojených s dojížděním na aktivity v souvislosti s projektem.

Koordinátorka projektu
Andrea Plecháčková
tel.: 596 639 540
mobil: 736 626 899
e-mail: andrea.plechackova@poe-educo.cz
Registrace
V případě zájmu pošlete registrační email.
Ing. Jaromír Tobola
email: jaromir.tobola@poe-educo.cz

Termíny projektu Podnikatelka

Běh číslo Město Zahájení Ukončení Volná místa Stav
1 Ostrava 21.9.2009 14.12.2009 0 ukončeno
2 Karviná 19.10.2009 4.12.2009 0 aktivní
3 Třinec 2.11.2009 14.12.2009 0 aktivní
4 Karviná 11.1.2010 2.2.2010 10 v plánu
5 Ostrava 8.2.2010 22.3.2010 10 v plánu
6 Frýdek-Místek 1.3.2010 12.4.2010 10 v plánu
7 Nový Jičín 29.3.2010 12.5.2010 10 v plánu
8 Opava 19.4.2010 31.5.2010 10 výhled
9 Krnov 17.5.2010 28.6.2010 10 výhled
10 Havířov 28.6.2010 21.7.2010 10 výhled
11 Ostrava 20.7.2010 30.8.2010 10 výhled
12 Bruntál 16.8.2010 27.9.2010 10 výhled
13 Rýmařov 13.9.2010 25.10.2010 10 výhled
14 Český Těšín 11.10.2010 22.11.2010 10 výhled
15 Frenštát p/R. 27.10.2010 8.12.2010 10 výhled
16 Hlučín 10.1.2011 21.2.2011 10 výhled
17 Bohumín 7.2.2011 21.3.2011 10 výhled
18 Kopřivnice 7.3.2011 18.4.2011 10 výhled
19 Vítkov 4.4.2011 16.5.2011 10 výhled
20 Frýdlant n/O. 2.5.2011 13.6.2011 10 výhled