Příspěvek na provoz motorového vozidla se od ledna 2010 mění

Jedním z úsporných opatření, která povedou ke snížení deficitu státního rozpočtu, je změna výše příspěvku na provoz motorového vozidla. Dojde k ní od 1. ledna 2010, a to na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 451/2009 Sb. Více informací naleznete zde