Řešení problémů při přepravě autistů osobními vozidly po veřejných komunikacích

Zákon 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví v §67 podmínky pro používání označení O 1, tedy známou modrobílou tabulku se symbolem invalidního vozíčku za sklem vozidla. Odstavec (4) uvedeného paragrafu zní:

„Označení vozidla O 1 lze použít pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve
vozidle přepravována osoba, která je držitelem označení O 1 vydaného podle
odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo
strážníka obecní policie, že jí byly přiznány mimořádné výhody podle zvláštního
právního předpisu 24), které ji opravňují k užívání vozidla s označením O 1.“

Jak je dodržování tohoto paragrafu někdy důsledně vyžadováno, o tom se přesvědčil také jeden tatínek z naší organizace. Při silniční kontrole jej policista upozornil na označení umístěné za sklem vozidla a dožadoval se potvrzení přiznaných mimořádných výhod. Problém byl v tom, že zrovna svou postiženou dceru ve vozidle neměl. Musel zaplatit pokutu i přes to, že v dané chvíli nezneužíval výhod přiznaných tímto označením (parkování, zákaz vjezdu, zákaz stání, apod.). Oslovení odborníci přes dopravní předpisy nebyli schopni se k této problematice jednoznačně vyjádřit, zda se opravdu jedná o přestupek či nikoliv.  Pojem „použít“ je v tomto odstavci dost nejednoznačný a zřejmě je v rukou jednotlivých dopravních policistů, jak danou  situaci posoudí. Pokud tedy není ve vozidle právě přítomen držitel mimořádných výhod, doporučuje se raději tabulku O 1 mít uloženou alespoň mimo plochu čelního skla nebo mimo úložnou plochu předního panelu. Jako příklad lze uvést zprávu z činnosti Městské policie Liberec, není k tomu co dodat.

Při přepravě postiženého dítěte je problém, není-li ve vozidle přítomna další osoba, která by zajistila jeho pohodlí a obsluhu během přepravy. Mnoho rodičů se stále domnívá, že pro přepravu na předním sedadle spolujezdce je možno přepravovat děti pouze v zádržném systému konstruovaném pro přepravu ležících miminek v poloze hlavičkou ve směru jízdy. Není vyloučeno, že stejný názor sdílí i někteří policisté. §6 zákona zní takto:

„(1) Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen

b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3 2), které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem,
1. dítě mladší tří let,
2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče,
c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3 2), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě
1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,
2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,
d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,
e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3 2), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,…“

V tomto případě byl názor odborníků jednoznačný – žádný z bodů §6 vysloveně nezakazuje osobám s výškou menší než 150cm, hmotností nižší než 36kg ani mladší než 12 roků (v dříve platných předpisech byl tento věk limitující) sedět vedle řidiče, pokud jsou splněny podmínky použití správného zádržného systému s homologací. Jestliže se dostanete do situace, že dopravní policista vás chce sankcionovat za přepravu dítěte na předním sedadle v odpovídajícím zádržném systému, trvejte na tom, že jste předpisy neporušili. I za cenu, že budete muset tuto záležitost řešit ve správním řízení. Samozřejmě dejte pozor na ruční odpojení airbagu v zóně sedadla vedle řidiče v případě použití typu sedačky, pro níž tato povinnost vyplývá ze zákona.