Speciální pedagogické centrum Ostrava

logo_SPC [680x95]

Územní působnost SPC

–         Moravskoslezský kraj pro klienty s poruchou autistického spektra

Působnost SPC

–         předškolní zařízení

–         školní zařízení

–         stacionáře

–         dětská centra

–         rodina

Seznam zařízení PAS v rámci působnosti SPC

Náš tým tvoří:

–         koordinátor pro klienty s PAS v Moravskoslezském kraji

–         speciální pedagog pro poruchy autistického spektra

–         odborný konzultant – logoped

–         sociální pracovník

–         psycholog

Speciální pedagog pro poruchy autistického spektra

–         provádí depistáž, speciálně pedagogickou diagnostiku, kontrolní spec.ped.vyšetření

–         poskytuje poradenství a metodickou pomoc rodičům a pedagogům

–         řeší krizovou intervenci v rodině, zařízení

–         informuje o odborných kurzech a literatuře, vede semináře a workshopy

–         doporučuje a vyhledává vhodné zařízení pro klienta

–         monitoruje potřeby v kraji, zpracovává odborné podklady

Sociální pracovník

–         provádí sociální anamnézu klienta

–         poskytuje sociální poradenství rodičům

–         pomáhá při sestavování žádostí orgánům sociálního zabezpečení

–         provádí intervenci v krizových situacích rodiny

Psycholog

–         provádí depistáž, psychologickou diagnostiku, komplexní psycholog.vyšetření

–         zajišťuje krizovou intervenci a poradenství pro rodinu a pedagog.pracovníky

–         metodicky vede pedagog.pracovníky

–         informuje o odborných kurzech a literatuře, vede semináře a workshopy

V rámci metodické pomoci je možno uvést např.  zpracování hlavních zásad pro práci ve všech předmětech, aplikace TEACCH program, a jiné.

Kontakt:

Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Tel: + 420 596 768 131

Mob.: +420 723 026 353

E-mail:  spc.vajdy.ostrava@seznam.cz

http://www.zskptvajdy.cz