Elektronické viněty

Od 1.1.2011 nabudou účinnosti některé změny zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, které zavádějí tzv. elektronické kupóny neboli viněty na zpoplatněné komunikace I. třídy a dále dálnice a rychlostní silnice na úsecích, které nejsou od poplatků osvobozeny. Viněty nahrazují u vozidel do 3,5 tuny papírové dálniční známky. Tento zákon v novém znění mimo jiné stanoví:

– správce systému elektronických kupónů je Ministerstvo dopravy, které může pověřit soukromý subjekt k technickému zabezpečení tohoto systému,

– způsob pořízení viněty formou bezplatného zapůjčení, ve stanovených případech za vratnou kauci,

– způsob zpoplatnění určený časovým úsekem platnosti viněty (obdobně jako u známek 10-ti denní, měsíční a roční),

-přenositelnost vinět z vozidla na vozidlo bez omezení

-a také osvobození stanovených vozidel (mimo jiné i označených O1) z povinnosti mít aktivovanou vinětu na komunikacích výše uvedených.

A zde vzniká jeden možný problém. Dokud platí papírové dálniční známky, namátková kontrola vozidel na rychlostních úsecích – včetně důsledné kontroly dálničních známek – musí být speciálně připravena bezpečným snížením rychlosti všech vozidel v daném směru a úseku a svedením vybraných vozidel do odstavné části komunikace nebo na výjezdu. Tyto kontroly jsou spíš vyjímečné z důvodu jejich náročnosti přípravy a složitosti dopravního značení. Také je nutné brát ohled na možnost vzniku dopravní zácpy. Kontroly dálničních známek pomocí dalekohledů ze stanoviště a nebo z jedoucího vozidla neodhalí falsifikáty a podvody, proto se nepoužívají. Zavedením elektronických vinět se kontrola zjednodušuje na registraci vozidla kamerovým systémem mýtných bran nebo detekčním vozidlem Celní správy. Pokud projíždějící vozidlo nemá vinětu, nevysílá kontrolní signál. Pokud je viněta neaktivní – např. nemá zaplacený poplatek , zobrazí se automaticky tato informace na displeji. Vozidla, která ze zákona mají výjimku z povinnosti mít vinětu na uvedených komunikacích jsou kromě O1 také vozidla IZS snadno rozlišitelná specifickým označením a barvami, rovněž i vozidla správy silnic se zřetelnými znaky a vozidla používaná k odstraňování následků havárií na komunikaci. Pouze vozidla s označením O1 jsou v rychlosti 130km/h anonymní. V této rychlosti i za použití kvalitních dalekohledů je označení O1 ležící na palubní desce pod čelním sklem (což je předepsané místo pro označení vozidla, tabulka nesmí omezovat čelní výhled) naprosto nečitelné a neprůkazné.  V systému placení mýta pro vozidla nad 3,5 tuny (do konce roku 2009 nad 12 tun) jsou pípající krabičkou vybavena úplně všechna vozidla, tedy i vozidla IZS. Ty však neplatí za průjezd mýtnými branami, krabičky trvale aktivní dostávají zdarma. A tak dopravní policisté mají v současné době velmi snadnou práci: vozidlo nad 3,5 tuny projede – nepípne – a už je podezřelé! Od roku 2011 budou takto sledovat veškerá vozidla. Každá mýtná brána, každé vozidlo PČR a Celní správy bude informováno, že dané vozidlo nedalo signál aktivní viněty a je jisté, že budou povinni takové vozidlo zastavit a zkontrolovat. Tak trochu pochybuji, že osobní vozidla v „civilních barvách“ s nejasnou modrobílou šmouhou za sklem (O1) bez aktivního signálu viněty nechají projet bez kontroly. Což znamená doprovod vozidlem s modrými majáky na nejbližší parkovací plochu nebo výjezd na vedlejší komunikaci. A v tom počtu mýtných bran a detekčních vozidel na trase z Ostravy do Prahy bude poněkud chaos. Doufám, že dělám jen bouři ve sklenici vody a ještě letos to Ministerstvo dopravy ve vyhlášce řádně ošetří, abychom nedopadli jak čeští řidiči v Bavorsku. Uvidíme …

Zákon 13/1997 Sb.

§ 21e Povinnosti řidiče vozidla v systému časového zpoplatnění
Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění je povinen
a)   uhradit časový poplatek,
b)   umístit elektronický kupón ve vozidle nebo na vozidle na místo určené prováděcím předpisem,
c)   sledovat technickou funkčnost elektronického kupónu,
d)  na požádání umožnit kontrolu úhrady časového poplatku příslušníkem Policie České republiky (dále jen „policista“) nebo celníkem,
na požádání předložit doklady potřebné ke kontrole podmínek pro uplatnění osvobození podle § 20a odst. 1 policistou nebo celníkem.

§40 odst. Výkon státní správy
(7) Celní úřad je oprávněn:
d)  zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění, zjistit totožnost řidiče a podrobit vozidlo kontrole vybavení elektronickým kupónem a úhrady časového poplatku,