Diagnóza – aspergerův syndrom

Autismus existoval ve všech dobách a ve všech kulturách. Postupem doby se diagnostikoval nejdříve samotný autismus a později jeho jednotlivé projevy zahrnuté pod pojem poruchy autistického spektra. Jednou z nich je Aspergerův syndrom, charakterizovaný jako forma sociální dyslexie. Lidé s Aspergerovým syndromem jsou popisováni jako sebestřední, jednostranně zaměření, sociálně a emočně nezralí, nerozumějící řadě sociálních situací a pravidlům fungování vztahů mezi lidmi. Ale také jako ti, mezi kterými se vyskytuje nadprůměrné množství lidí s mimořádně vysokým IQ. Ve filmu vystupuje jeden z nich, mladý muž s IQ 180, tedy větším než měl Einstein a jiní géniové. Doplňuje ho chlapec na začátku své gymnaziální dráhy. Jak žijí tito výjimeční a ne zcela šťastní lidé?

http://www.ceskatelevize.cz/program/diagnoza/17.03.2010-17:05-2/194-aspergeruv-syndrom/