Nová sociálně terapeutická dílna v Novém Jičíně

Dne 1.3. 2010 otevřela Slezská diakonie  v Novém Jičíně sociálně terapeutickou dílnu pro klienty od 18 let. Více informací zde

Reportáže

2011:

http://www.infoportaly.cz/novojicinsko/novy-jicin/5995-slezska-diakonie-v-novem-jicine-vystavuje-fotky-a-vyrobky

2010:

http://www.infoportaly.cz/novojicinsko/novy-jicin/3175-terapeuticke-dilny-doplnuji-nabidku-pro-mentalne-postizene

http://www.infoportaly.cz/novojicinsko/novy-jicin/4073-terapeuticke-dilny-novy-jicin-hledaji-dalsi-klienty

Máte dítě s problémovým chováním a uvažujete o jeho celoročním umístění?

Pak jste možná slyšeli o Aple a jejím projektu v Libčicích…Lidem z Aply Praha se povedl velice husarský kousek. Podařilo se jim vytvořit a zprovoznit zařízení, které dosud v ČR chybělo. A to zařízení pro osůbky s PAS s velmi výrazným problematickým chováním, které byly prakticky neumístitelné ve všech systémech pobytových zařízení v ČR.  Zrodila se první vlaštovka, zařízení v Libčicích ve středních Čechách, mnozí rodiče z našeho kraje se tam již byli podívat a hovořili o něm v superlativech. A takto to začalo. A toto jsou Libčice v provozu.
Neklesejme na mysli, že je to jen pro malé množství dětí, věřme že nebude poslední, neboť strategií Aply je vytvoření sítě takovýchto zařízení po celé ČR.

Pro mne, matku autíka, znamená zrod specializovaného zařízení pro autisty s problémovým chováním obrovský vývojový skok dopředu, za což bych chtěla poděkovat všem lidem z Aply, kteří se o to zasloužili.♥♥♥

Zásadní změny v důchodovém pojištění

Proč a k jakým změnám dochází od 1. ledna 2010 v důchodovém pojištění? Jak se změní základní podmínky nároku na dávky i parametry pro výpočet jejich výše? Jak se upraví důchodový věk, potřebná doba pojištění, či koncepce invalidity? Za jak dlouho se účinky nových změn projeví a zůstanou dosud získané nároky v oblasti důchodového pojištění zachovány? Na tyto a další otázky odpovídá leták „Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2010“, který vydala Česká správa sociálního zabezpečení. Je k dispozici i v elektronické podobě (2010Letak_zmenyDP). Záměrem letáku je přiblížit a vysvětlit nové změny tak, aby se každý v této oblasti lépe zorientoval a věděl, kterých oblastí důchodového pojištění se změny dotknou.  Vysvětlují změny, které upravují podmínky nároku na přiznání tzv. řádného starobního důchodu (potřebný důchodový věk, dobu pojištění, vliv na výši starobního důchodu). Přináší také informace týkající se podmínek pro odchod do  tzv. předčasného starobního důchodu a změnu koncepce invalidních důchodů.

Důležitou informací pro veřejnost je nová právní úprava pro výplatu důchodů v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta). Důchodcům, kterým bude přiznán a vyplácen důchod po 1. 1. 2010, bude doručení dávky zpoplatněno.

Nechybí ani informace o námitkovém řízení, které mohou lidé podat proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění jako řádný opravný prostředek do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Námitkové řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, bude nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později uplatněné správní žaloby.

Kometář JUDr. Jana Hutaře z Národní rady osob se zdravotním postižením zde 2009duchod2010