Lidé se zdravotním postižením a jejich rodiny přicházejí s vlastním návrhem, jak řešit svou obtížnou životní situaci