Devět osvědčení o závěrečné zkoušce patřilo žákům s poruchou autistického spektra

V aule novojičínské radnice se v pondělí 27. června 2011 předávaly výuční listy a osvědčení o závěrečné zkoušce. Za město přivítal absolventy praktické školy a odborného učiliště v Novém Jičíně a poblahopřál jim k životní zkoušce místostarosta Jaroslav Dvořák.

Mezi těmi, kdo přebírali doklad o absolvování studia, byli žáci jednoletého a dvouletého oboru praktické školy a ti, kteří se vyučili v oboru kuchařských a zámečnických prací. Devět osvědčení o závěrečné zkoušce patřilo žákům s poruchou autistického spektra. „Jsme jediným školským zařízením, které umožňuje vzdělání dětem s tímto postižením,“ řekla učitelka Naděžda Boorová. „Připravujeme je pro život. Učí se u nás šití, vaření, rodinné výchově i sociálnímu chování,“ doplnila její kolegyně Věra Urbanová.

Všem absolventům, ale i jejich rodičům a blízkým poděkovala za práci pro školu její ředitelka Ilona Šustalová. A samozřejmě přidala gratulace. K těm se připojil i místostarosta Jaroslav Dvořák a dodal: „Moc si vážím toho, co jste dokázali, a že jste se dokázali poprat se životem.“

Marie Machková
tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín
Článek z Novojičínského zpravodaje 7/2011