MPSV o způsobilosti k právním úkonům, opatrovnictví a odpovědnosti

Uvedené odkazy lze použít jako východiska při prosazování oprávněných potřeb handicapovaných osob

Praktické dokumenty na stránkách MPSV

MPSV zveřejnilo na svých stránkách praktické dokumenty o způsobilosti k právním úkonům, opatrovnictví a odpovědnosti.
celý článek

Úmluva OSN o právech osob s postižením a deinstitucionalizace

Na stránkách MPSV byl zveřejněn zajímavý text související se současnými projektky transformace sociální péče v České republice.
celý článek