Vzpomínka na ocenění z r. 2005 a představení člena sdružení RAIN MAN

Město Nový  Jičín založilo počínaje rokem 2004 novou tradici a pak každý následující rok poděkuje významným osobnostem města z různých oblastí činností a společenského života. V r. 2005 se dostalo ocenění i člence sdružení RAIN MAN.

Článek z Novojičínského zpravodaje č. 2005/09

Ing. Hana Macháčková

Zaměstnání: začínala jsem ve stavební projekci, zaměřené na rekonstrukce památkových měst a objektů, v současné době pracuji ve Městském úřadě v Novém Jičíně na Odboru  územního plánování

Stav: vdaná

Děti: 2

Zájmy, záliby: Děti a rodina, hudba, četba, cestování, rekreačně lyžování a cykloturistika, práce na PC, autismus, kontakt s lidmi – mezilidské vztahy

Životní krédo:  Žít radostně a pro lásku

Jak jste přijala a co pro Vás znamená ocenění Vaší dlouholeté práce?

Ocenění za sociální oblast pro r. 2005 jsem přijala s příjemným překvapením. Znamenalo to, že si někdo všiml a pozastavil se nad tím, čím se zabývám ve svém volnu. Je to milé, vážím si toho. Povzbudilo mě to k další činnosti.

Co Vás k této činnosti přivedlo?

Zaměřila jsem se na problematiku zdravotního postižení zvaného autismus, které vešlo v povědomí lidí oskarovým filmem RAIN MAN. Stejného názvu využívá sdružení, ve kterém působím. K činnosti mě přivedla dcerka, které bylo složitě diagnostikováno toto postižení až v 9-ti letech. Na počátku jsem narážela na spoustu komplikací ve zdravotnictví a školství, velmi málo odborníků tuto problematiku znalo. Byla jsem odkázaná sama na sebe, chyběly informace o tomto postižení. Musela jsem za nimi vyjíždět do Prahy. Ještě stále žijeme v době, kdy se informace o autismu a pomoc rodinám s autistickými dětí dostávají složitou cestou.

A co budoucnost?

Práce v oblasti zdravotního postižení funguje na dobrovolné bázi a protože jsem na cestě za hledáním pomoci pro děti s autismem, považuji za důležité předat složitě nabyté informace dalším rodinám se stejným osudem. Mou snahou je udržet fungování autistického informačního centra  na internetu (www.rain-man.cz), podílet se na vzdělávání odborníků a rodičů, zajišťovat volnočasové aktivit pro rodiny, hledat možností, jak děti zabezpečit v dospělosti. Budoucnost dětí s autismem není zatím „růžová“. Chybí systémová péče, v našem kraji neexistuje poradenství pro rodiny jako mají jiná zdravotní postižení.

Je tady léto, jak jej prožíváte?

Léto prožívám s rodinou a přáteli koupáním a na kolech. Navštívili jsme Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko. Navštěvujeme i  oblíbená místa v našem kraji.

Je něco, co byste chtěl vzkázat  čtenářům?

Oprostit se od konvenčnosti, nebát se jít za svým. Když člověk hledá, najdou se informace i lidé, kteří Vám mohou pomoci. Je třeba se rozhlížet a naslouchat, někdy stačí kniha, časopis, rádio, televize, internet, komunikace s lidmi.  Náhoda není náhodná, kdo hledá – najde.