Individuální doprava určená osobám se zdravotním postižením na Novojičínsku

Dobrý den, naše organizace od dubna letošního roku poskytuje individuální dopravu určenou osobám se zdravotním postižením, seniorům nad 64 let a osobám, které se stanou krátkodobě imobilní (např. vlivem úrazu). Budeme moc rádi, když nám tuto novou službu pomůžete propagovat v rámci okresu Nový Jičín (např. formou vyvěšení letáku na nástěnce, ve zpravodaji, apod.). Bližší informace. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na uvedeném telefonním čísle.

Chráněné bydlení v Novém Jičíně na ulici Dlouhé

Zámek Nová Horka, příspěvková organizace poskytuje pobytové sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením a je zřizována Moravskoslezským krajem. Někteří klienti jsou již natolik samostatní, že nepotřebují mnoho podpory, a proto se organizace rozhodla rozšířit kapacitu chráněného bydlení o dvě místa v bytě na Dlouhé ulici v Novém Jičíně.

Vzpomínka na ocenění z r. 2005 a představení člena sdružení RAIN MAN

Město Nový  Jičín založilo počínaje rokem 2004 novou tradici a pak každý následující rok poděkuje významným osobnostem města z různých oblastí činností a společenského života. V r. 2005 se dostalo ocenění i člence sdružení RAIN MAN.

Článek z Novojičínského zpravodaje č. 2005/09

Ing. Hana Macháčková

Zaměstnání: začínala jsem ve stavební projekci, zaměřené na rekonstrukce památkových měst a objektů, v současné době pracuji ve Městském úřadě v Novém Jičíně na Odboru  územního plánování

Stav: vdaná

Děti: 2

Zájmy, záliby: Děti a rodina, hudba, četba, cestování, rekreačně lyžování a cykloturistika, práce na PC, autismus, kontakt s lidmi – mezilidské vztahy

Životní krédo:  Žít radostně a pro lásku

Jak jste přijala a co pro Vás znamená ocenění Vaší dlouholeté práce?

Ocenění za sociální oblast pro r. 2005 jsem přijala s příjemným překvapením. Znamenalo to, že si někdo všiml a pozastavil se nad tím, čím se zabývám ve svém volnu. Je to milé, vážím si toho. Povzbudilo mě to k další činnosti.

Co Vás k této činnosti přivedlo?

Zaměřila jsem se na problematiku zdravotního postižení zvaného autismus, které vešlo v povědomí lidí oskarovým filmem RAIN MAN. Stejného názvu využívá sdružení, ve kterém působím. K činnosti mě přivedla dcerka, které bylo složitě diagnostikováno toto postižení až v 9-ti letech. Na počátku jsem narážela na spoustu komplikací ve zdravotnictví a školství, velmi málo odborníků tuto problematiku znalo. Byla jsem odkázaná sama na sebe, chyběly informace o tomto postižení. Musela jsem za nimi vyjíždět do Prahy. Ještě stále žijeme v době, kdy se informace o autismu a pomoc rodinám s autistickými dětí dostávají složitou cestou.

A co budoucnost?

Práce v oblasti zdravotního postižení funguje na dobrovolné bázi a protože jsem na cestě za hledáním pomoci pro děti s autismem, považuji za důležité předat složitě nabyté informace dalším rodinám se stejným osudem. Mou snahou je udržet fungování autistického informačního centra  na internetu (www.rain-man.cz), podílet se na vzdělávání odborníků a rodičů, zajišťovat volnočasové aktivit pro rodiny, hledat možností, jak děti zabezpečit v dospělosti. Budoucnost dětí s autismem není zatím „růžová“. Chybí systémová péče, v našem kraji neexistuje poradenství pro rodiny jako mají jiná zdravotní postižení.

Je tady léto, jak jej prožíváte?

Léto prožívám s rodinou a přáteli koupáním a na kolech. Navštívili jsme Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko. Navštěvujeme i  oblíbená místa v našem kraji.

Je něco, co byste chtěl vzkázat  čtenářům?

Oprostit se od konvenčnosti, nebát se jít za svým. Když člověk hledá, najdou se informace i lidé, kteří Vám mohou pomoci. Je třeba se rozhlížet a naslouchat, někdy stačí kniha, časopis, rádio, televize, internet, komunikace s lidmi.  Náhoda není náhodná, kdo hledá – najde.

Devět osvědčení o závěrečné zkoušce patřilo žákům s poruchou autistického spektra

V aule novojičínské radnice se v pondělí 27. června 2011 předávaly výuční listy a osvědčení o závěrečné zkoušce. Za město přivítal absolventy praktické školy a odborného učiliště v Novém Jičíně a poblahopřál jim k životní zkoušce místostarosta Jaroslav Dvořák.

Mezi těmi, kdo přebírali doklad o absolvování studia, byli žáci jednoletého a dvouletého oboru praktické školy a ti, kteří se vyučili v oboru kuchařských a zámečnických prací. Devět osvědčení o závěrečné zkoušce patřilo žákům s poruchou autistického spektra. „Jsme jediným školským zařízením, které umožňuje vzdělání dětem s tímto postižením,“ řekla učitelka Naděžda Boorová. „Připravujeme je pro život. Učí se u nás šití, vaření, rodinné výchově i sociálnímu chování,“ doplnila její kolegyně Věra Urbanová.

Všem absolventům, ale i jejich rodičům a blízkým poděkovala za práci pro školu její ředitelka Ilona Šustalová. A samozřejmě přidala gratulace. K těm se připojil i místostarosta Jaroslav Dvořák a dodal: „Moc si vážím toho, co jste dokázali, a že jste se dokázali poprat se životem.“

Marie Machková
tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín
Článek z Novojičínského zpravodaje 7/2011

Na novojičínské radnici se diskutovalo o sociální reformě

TISKOVÁ ZPRÁVA

Na radnici v Novém Jičíně se v úterý 30. srpna konalo, za účasti náměstka generálního ředitele Úřadu práce České republiky Martina Žárského, jednání k připravované sociální reformě. Pracovního setkání se zúčastnili úředníci z radnic i ředitelé úřadů z Novojičínska. Nechyběli ani zástupci krajských institucí. Principem reformy, která má začít platit od příštího roku, je sjednocení všech vyplácených sociálních dávek nepojistného systému, které jsou občanům vypláceny, a tedy zjednodušení toku státních peněz.

V současné době se některé příspěvky vyplácejí na sociálních odborech městských úřadů a pro některé si občané chodí na úřady práce. Od 1.1.2012 budou všechny sociální dávky nepojistných systémů rozdělovat, vyplácet a kontrolovat jen úřady práce. „Také bude zjednodušen tok peněz. Postupně se dosáhne toho, že se nebude zvlášť posílat státní sociální podpora, dávky hmotné nouze, dávky zdravotně postiženým, příspěvek na péči a zvlášť důchodové zabezpečení. Všechny dávky se budou vyplácet společně z jednoho centrálního místa, čímž by mělo dojít k úspoře finančních prostředků za poplatky za odeslané platby,“ uvedl náměstek generálního ředitele Úřadu práce ČR Martin Žárský.

V současné době se řeší převody spisů, technického vybavení i pracovníků ze sociálních odborů na úřady práce. „Konkrétní čísla by měla být známá do konce září. Určitě ale nebude převedeno celých sto procent personálních kapacit,“ dodal Žárský. Podle něj zaniknutí výplatního místa na sociálních odborech městských a obecních úřadů nebude pro občany znamenat žádnou výraznou komplikaci.

„Počet výplatních míst, která byla na radnicích, bude zpravidla srovnatelný s počty poboček úřadu práce. Výhodou pro občany bude, že tyto dávky si vyřídí na jednom místě a pro několik typů dávek se nebudou muset vyplňovat několikrát základní společné údaje. Nedořešena však zatím zůstávají města, která dosud vyplácela dávky hmotné nouze, není však v nich kontaktní pracoviště úřadu práce. V okrese Nový Jičín jsou to Příbor, Studénka a Fulnek,“ řekl vedoucí novojičínského odboru sociálních věcí Antonín Urban. Další novinkou sociální reformy bude tzv. karta sociálních systémů, kterou obdrží každý klient úřadu práce.

Každý klient bude mít svůj individuální účet, na který mu budou dávky chodit. Kromě identifikační funkce bude karta sociálních systémů moci sloužit i jako platební karta. „Jsem rád, že se všichni odborníci, kterých se sociální reforma týká, sešli právě u nás. Její uskutečnění však nebude jednoduché. V Novém Jičíně například sociální odbor přijde o polovinu zaměstnanců. Pan náměstek fundovaně diskutoval se zástupci státní správy i samosprávy,“ zhodnotil jednání u kulatého stolu místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

31.8.2011

Marie Machková
tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín