Současná situace osob s PAS a jejich rodin v ČR v kontextu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením a jejich rodiny přicházejí s vlastním návrhem, jak řešit svou obtížnou životní situaci